Teknisk handbok mars 2022

Gatubyggnad - spårvägar

I december 2013 antogs Förstudien/planprogrammet för spårväg etapp 1 (Pp-6036) för sträckan Rosengård-Västra Hamnen-Lindängen i tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Förstudien/planprogrammet innehåller förordade sträckningar, samt riktlinjer för både sträckor och hållplatser. De förordade sträckningarna redovisas nedan.